Ga naar hoofdinhoud

Afscheid nemen op een manier die rekening houdt met persoonlijke wensen en de richtlijnen rondom de corona-maatregelen. Dat doen we bij Peusen Uitvaartzorg door goed te luisteren en creatief te zijn. Zo zorgen we er samen voor dat het laatste afscheid een waardevolle herinnering wordt. Ook mogelijkheden op afstand kunnen daarvoor troostrijk zijn.

Een erehaag
Wie niet bij de uitvaart zelf aanwezig mag zijn, kan gezamenlijk een positie innemen langs een vooraf bepaalde route die de uitvaartstoet aflegt. Onderling houden de verschillende huishoudens natuurlijk afstand en houdt iedereen zich aan de voorschriften van het RIVM. De nabestaanden volgen de overledene tijdens de route in de rouwstoet.

Een rijdende laatste groet

Ook andersom is het mogelijk: de nabestaanden staan, meestal met de uitvaartkist, op een vaste plek. Mensen die dat willen, rijden stapvoets met hun auto langs de nabestaanden om steun te betuigen. Dat kan gebeurt meestal in stilte, afhankelijk van wat bij de familie past. Ook kan er een bloemstuk worden gegeven of neergelegd. Een dergelijke manier van condoleren kan plaatsvinden voor het uitvaartcentrum of het crematorium of op een andere betekenisvolle plek zoals de woning van de overledene.

Herinneringen delen

Door het verdriet te delen wordt het gevoel voor veel mensen draaglijker. Gedenkplaats en condoleanceregister Memori is een online plek waar nabestaanden op afstand kunnen deelnemen of iets bijdragen door online te condoleren en te herinneren. Met name nu we afstand moeten houden, biedt uw bericht aan de nabestaanden troost.

Muziek delen
Muziek roept herinneringen op. Door samen een muzieklijst te maken met liedjes die herinneringen oproepen aan de overleden dierbare, bent u meer verbonden met elkaar. U kunt dit bijvoorbeeld doen met een app als Spotify. Iedereen voegt een liedje toe aan de playlist. Die lijst kan ook afgespeeld worden tijdens de uitvaart.

Een kaarsje branden

Familie, vrienden en anderen, die niet bij het afscheid aanwezig kunnen zijn, kunnen een kaarsje branden op de tijd of de dag van het afscheid. Zo bent u toch op afstand dichterbij elkaar. Een foto of filmpje ervan kan gedeeld worden, bijvoorbeeld via een groepsapp van de familie. Naast het kaarsje kunt u ook een foto van de overleden dierbare plaatsen. Zo creëert u samen een kleine gedenkplek.

Livestream uitvaart of video-opname

Natuurlijk is het bij Peusen Uitvaartzorg ook mogelijk om een video op te nemen of het afscheid via een livestream te delen. Wie niet fysiek aanwezig kan zijn, is er dan toch een beetje bij. De livestream is via een code afgeschermd. U bepaalt zelf wie een code krijgt en wie niet.

Kunst van de (klein)kinderen

Een tekening van de kinderen of kleinkinderen is iets kleins dat een bijzonder lichtpuntje kan geven in deze moeilijke periode. Ook wordt er wel in of op de kist getekend. Als alle (klein)kinderen een tekening maken en die opsturen naar Peusen Uitvaartzorg of direct naar de familie kunnen ze een plekje krijgen tijdens de afscheidsceremonie.

Herdenken na Corona

Naast de invulling van een persoonlijk afscheid dat past bij uw wensen, Biedt Peusen Uitvaartzorg een moment van weer eens herdenken aan. Normaliter gebeurt dit tijdens een halfjaarlijkse dienst in het crematorium. Onder de huidige omstandigheden via de livestream. Wij bieden dit aan voor de families die wij mogen begeleiden.