Ga naar hoofdinhoud

Online condoleren en herinneren: dat kan met Memori.

Verdriet delen maakt het gevoel voor veel mensen draaglijker. Uw boodschap is dus van grote waarde voor de nabestaanden. Peusen Uitvaartzorg biedt dit online condoleanceregister gratis aan als gedenkplaats.

Waarom een online condoleanceregister bij Peusen?

Vaak is er bij nabestaanden behoefte aan steun. Het online condoleanceregister biedt die ruimte. Nabestaanden kunnen met Memori kiezen voor een speciaal ingerichte pagina met een persoonlijk bericht voor de directe familie van de overledene. Het beeld van uw overleden dierbare krijgt daarnaast nog meer invulling doordat niet alleen vrienden en familie een bericht achterlaten, maar ook teamgenoten, studiegenoten, collega's of mensen van vroeger.

Wilt u steun betuigen?

De drempel om online uw steun te betuigen is lager en het contact tussen u en de nabestaanden is daardoor makkelijker.

Het is ook mooi dat degene die een bericht achterlaat zelf bepaalt of een bericht privé voor de nabestaanden is of publiekelijk wordt getoond. U kunt voor het online condoleanceregister rustig nadenken over wat u wilt schrijven en u kunt uw bericht later nog eens teruglezen. Dat u iets schrijft aan de nabestaanden is voor hen van grote waarde. Als ‘gecondoleerd met uw verlies’ niet toereikend voelt, probeer dan meer vanuit uw oprechte gevoel te schrijven. Wanneer u niet goed weet wat u moet schrijven, kunt u dat ook eerlijk zeggen. ‘Ik weet niet goed wat ik moet zeggen’ of ‘ik denk aan jullie’ is altijd goed. Het hoeft geen poëzie te zijn. Het is altijd fijn voor de nabestaanden om te weten dat er aan hen gedacht wordt, met welke woorden dan ook.

Maak kennis met ons