Ga naar hoofdinhoud

We vinden het belangrijk een steentje bij te dragen aan goede doelen in de regio waarin Peusen Uitvaartzorg Crematorium actief is. Via Stichting ‘Goede Doelenfonds Peusen Uitvaartzorg’ worden gelden verzameld en gedoneerd aan initiatieven die we een warm hart toedragen. De gelden die in het Goede Doelenfonds terecht komen, zijn afkomstig van verschillende bronnen:

Goede doelen

Opbrengsten uit de afwikkeling van een nalatenschap of inboedel
In voorkomende gevallen, veelal als er geen familie of nabestaanden zijn, wordt Peusen Uitvaartzorg gevraagd de nalatenschap of inboedel af te wikkelen voor de overledene. Opbrengsten die hieruit voortvloeien, worden geheel ter beschikking gesteld aan Goede Doelenfonds Peusen Uitvaartzorg.

Opbrengsten uit de verwerking van edelmetalen uit het crematorium
Het komt soms voor dat na de crematie edelmetalen achterblijven in de as. Deze worden zorgvuldig uit de as verwijderd en voor verwerking aangeboden aan hiervoor toegeruste recyclingbedrijven. De opbrengst van de gerecyclede materialen wordt volledig in het fonds gestoken.

Giften van derden
Schenkingen aan Peusen Uitvaartzorg worden geheel ter beschikking gesteld van het fonds. Daarnaast nodigen we onze gasten bij feestelijke aangelegenheden van Peusen Uitvaartzorg Crematorium graag uit een bijdrage te leveren aan het Goede Doelenfonds Peusen Uitvaartzorg.


Peusen Uitvaartzorg Crematorium leverde via Stichting ‘Goede Doelenfonds Peusen Uitvaartzorg’ een bijdrage aan de volgende initiatieven:

2021 | Stichting Wensulance
2021 | Kledingbank Limburg
2019 | Herbergier, Sint Joost
2019 | Maison Molenbeecke Montfort
2018 | De Bolder - 'zorgetage', Maasbracht
2018 | Health Foundation Limburg
2017 | Hospice Bronnerhof, 1e lustrum
2016 | Impulsz
2016 | Toon Hermans Huis, Sittard
2016 | Duchenne Heroes
2015 | Opening Toon Hermans Huis, Roermond
2015 | Realisatie stilteplek Orbis Hospice Mariaveld, Susteren
2014 | Hartstichting