Ga naar hoofdinhoud

Bij Peusen Uitvaartzorg verzekeren wij u van een uitstekende ervaring ten tijde van een ingrijpende gebeurtenis. Wij dragen de grootste zorg voor de uitvaart van uw dierbare.

Afscheid nemen van uw dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Peusen Uitvaartzorg helpt u om uw gevoelens en wensen te vertalen naar een mooie afscheidsceremonie. Wij steunen u en reiken concrete ideeën aan.

Wij zijn aangesloten bij de BGNU (de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen). Zo bieden wij u de zekerheid dat u met een uitstekende uitvaartorganisatie van doen hebt. BGNU-uitvaartverzorgers werken namelijk volgens de zes zekerheden van de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg.

I Stock 1400069127

De zes zekerheden

Heldere afspraken over de uitvoering

Wij leggen alle gemaakte afspraken schriftelijk vast, ook als deze later mochten wijzigen. Zo voorkomen wij misverstanden.

Transparante kostenbegroting
We leggen de gemaakte prijsafspraken schriftelijk vast, inclusief latere wijzigingen. Zo weet u altijd precies waar u aan toe bent.

Goede organisatie van de uitvaart
Wij garanderen een correcte uitvoering van de uitvaart van begin tot eind. Hierbij dragen wij zorg voor het uitvoeren van uw wensen.

Bekwaam personeel
Ons personeel is gekwalificeerd, houdt haar kennis op peil en verzorgt jaarlijks voldoende uitvaarten. De vakbekwaamheid wordt geborgd in het Register Uitvaartverzorgers. In dit register zijn uitvaartverzorgers opgenomen die werken voor een uitvaartonderneming met het Keurmerk Uitvaartzorg, het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) hebben behaald én kunnen aantonen dat zij voldoende ervaring opdoen en nascholing volgen.

Doelmatige klachtenafhandeling
Wij zorgen voor een adequate klachtenafhandeling. Heeft u een klacht en komen we er samen niet uit, dan kunt u de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen inschakelen.

Jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek
Uw tevredenheid als klant staat voorop. Daarom vragen wij na elke uitvaart feedback aan de opdrachtgever en voeren wij minimaal één keer per jaar een klanttevredenheidsonderzoek uit.

Integriteit spreekt voor ons vanzelf

Het gedrag van onze uitvaartverzorgers bepaalt in grote mate hoe tevreden u over onze dienstverlening bent. Daarom houden onze register uitvaartverzorgers (RU) zich aan de gedragscode voor uitvaartverzorgers van Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU). In deze gedragscode zijn richtlijnen t.a.v. integriteit, vertrouwelijkheid, verantwoordelijkheid en vakbekwaamheid opgenomen.


Maak kennis met ons