Ga naar hoofdinhoud

Wanneer iemand komt te overlijden en kiest voor een crematie, kan de as door de naasten van de overledene mee naar huis genomen worden. Sommige mensen richten in hun huis een gedenkplek in, alwaar ze de urn met as van hun dierbare neerzetten. Dit biedt troost en het gevoel dat de dierbare overledene toch nog heel dichtbij is. Maar wat gebeurt er met de as van deze overledene wanneer degene die de as in bewaring genomen heeft, ook komt te overlijden?

Sommige urnen of asbussen zijn dusdanig oud dat de directe naasten van de eerste overledene ook al zijn overleden. De nabestaanden die vervolgens de oude urnen ontvangen, willen deze voor hun gevoel vaak niet langer in huis bewaren, maar willen wel een gepaste bestemming vinden of op een waardige manier afstand doen van een urn. Er zijn verschillende mogelijkheden voor een definitieve of gepaste alternatieve bestemming.

Een veel gekozen optie is het alsnog uitstrooien van de as. Het uitstrooien van de as kan door uzelf gedaan worden of door een medewerker van het crematorium. Bij Peusen Uitvaartzorg Crematorium kunt u de as van mensen die in het verleden in ons crematorium gecremeerd zijn, terugbrengen om te laten verstrooien. Wij zorgen dan voor een laatste, waardig afscheid in het bos van Echterheide. Een mooie plek in de natuur, een bestemming in de rust van de natuur. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen dit zelf te doen. Wij begeleiden u hierbij.

Voordat de as uitgestrooid wordt, is er mogelijk de wens om een klein beetje van de as te bewaren. Dit kan bijvoorbeeld door een beetje as te laten verwerken in een gedenksieraad. Als de gewone urn te groot wordt bevonden maar er een kleine hoeveelheid van de as bewaart dient te worden, kan ook gekozen worden voor een mini urn. De resterende as kan dan alsnog worden uitgestrooid.