Ga naar hoofdinhoud

De draad oppakken na het verlies van een dierbare

Rouw is een wirwar van gevoelens. Wanneer een dierbare naaste komt te overlijden, komen er in hoog tempo allerlei emoties voorbij. Verlies en verdriet, maar misschien ook boosheid en schuldgevoelens moeten een plek zien te krijgen. Iedereen verwerkt verlies op een andere manier en omgaan met rouw heeft voor ieder zijn eigen tijd nodig.

Hoe verloopt rouw?

Als het over rouw gaat, wordt er wel eens gesproken over de stadia van rouw. Wanneer u eenmaal in het rouwproces zit, zult u merken dat rouwen niet zo lineair verloopt. Rouw is geen proces dat in stappen onderverdeeld kan worden. Op sommige dagen zal het beter gaan dan andere. Rouw gaat in golven. Soms gaat de golf omhoog, soms gaat hij hard omlaag. Bij sommige mensen slijt het verdriet met de jaren en bij anderen slijt het nooit. Zij dragen het altijd bij zich.

Omgaan met iemand missen

Maar hoe gaat u om met het gemis dat ervaren wordt als iemand overleden is die u dierbaar was? Het leven gaat door, maar dat accepteren en daar vorm aan geven, kan als lastig ervaren worden. Doorgaan met het leven betekent ook niet dat de rouwperiode achter de rug is. Het gaat over een manier vinden om met rouw om te gaan. Wat hierbij kan helpen is om op een gegeven moment weer toekomstgericht te gaan denken. Om plannen te maken voor wat er na vandaag komt. Uw dierbare gaat nooit echt weg, in uw hoofd en hart is hij of zij er toch altijd bij. Wellicht dat u aandenkens aan uw dierbare heeft, of bepaalde rituelen uitvoert om uw dierbare te herdenken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bezoeken van het graf of het vieren van de verjaardag van uw dierbare. Zo kunt u op specifieke momenten bewust stilstaan bij uw dierbare. Maar tegelijkertijd richt u zich op de toekomst, gaat u door met het leven.

Iemand anders rouwt

Wanneer het niet uzelf betreft, maar iemand in uw omgeving die door een periode van rouw gaat, kan het lastig zijn om hiermee om te gaan. Waar heeft iemand behoefte aan en wat kunt u beter wel of niet zeggen? In de meeste gevallen is het genoeg om aan de persoon in kwestie te vragen waar hij of zij behoefte aan heeft. Iedereen is anders en dat geldt ook voor de behoeftes die mensen hebben binnen hun rouwproces. Sommige mensen willen erover praten, anderen zijn meer gebaat bij praktische hulp. Denk bijvoorbeeld aan het doen van de boodschappen of het koken van een maaltijd. Een klein gebaar dat van grote betekenis kan zijn voor iemand die door een rouwperiode gaat.

Hulp bij rouw

Bij de meeste mensen slijt het verdriet en krijgt het overlijden van hun dierbare op een gegeven moment een plekje in hun leven. Het komt echter ook voor dat mensen er niet uitkomen en hulp nodig hebben om hun verdriet te verwerken. Bij Peusen Uitvaartzorg helpen wij u graag verder als u zich in een dergelijke positie bevindt. Wij luisteren graag naar u en kunnen u ook wijzen op plekken, mensen en organisaties die kunnen helpen op verschillende manieren. Via de links op onze website kunt u al informatie vinden of kennis maken.