Ga naar hoofdinhoud

Welke bestemming geef je aan de as van een overledene?

De uitvaart is geweest en een periode van rouw breekt aan. Wanneer een dierbare naaste ervoor gekozen heeft gecremeerd te worden, bewaren we de as van de overledene een maand in ons crematorium in Echt. Dit is wettelijk bepaald, zodat nabestaanden goed na kunnen denken over wat ze met de as willen doen.

Het kan moeilijk zijn om een keuze te maken over wat er met de as moet gebeuren. Soms heeft de overledene zelf vooraf aangegeven wat er moet gebeuren met de as, maar dit is niet altijd het geval. Dan is het aan de nabestaanden om te bepalen welke bestemming de as krijgt.

De as bewaren

Sommige nabestaanden kiezen ervoor om de as (deels) te bewaren. De as kan bewaard worden in een urn. Deze kan vervolgens thuis op een mooie plek neergezet worden. Er zijn ook mensen die kiezen voor plaatsing in een urnenmuur, zodat er altijd een gedenkplek is waar nabestaanden naartoe kunnen gaan.

Kleine hoeveelheden as kunnen verwerkt worden in een gedenksieraad. Door as te laten verwerken in een gedenksieraad draagt u de herinnering aan uw dierbare altijd dichtbij u. Gedenksieraden komen in verschillende vormen, zoals ringen, kettingen en armbanden. Vaak kunnen deze sieraden gegraveerd worden of u kunt er een vingerafdruk op laten plaatsen.

Uitstrooien van de as

Een andere optie is om de as uit te strooien. Dat kan op een plek waar uw dierbare mooie herinneringen aan heeft, zoals een tuin of natuurgebied. Hierbij is het wel van belang om de regels te kennen. As mag nooit zomaar uitgestrooid worden. Gemeenten hebben hier regels voor. Aangezien de regels ook verschillend zijn per gemeente, is het belangrijk om te controleren welke regels in de betreffende gemeente gelden.

In Nederland zijn verschillende strooivelden waar de as zonder problemen uitgestrooid kan worden. Peusen Uitvaartzorg beschikt over een bij het eigen crematorium horende strooiveld, het Strooibos Echterheide. Een mooi stuk natuur aan de Duitse grens waar de as in alle rust uitgestrooid kan worden. Dit gebeurt onder begeleiding van een medewerker van Peusen Uitvaartzorg. Het is ook mogelijk om de uitstrooiing door enkel een medewerker van onze organisatie te laten doen.

Bijzondere mogelijkheden

Een unieke manier om de as uit te strooien is met behulp van een Tolad. Ook dit is mogelijk in Strooibos Echterheide. Bij deze vorm van uitstrooien wordt er as in een wandelstok gedaan die stukje bij beetje de as loslaat. Een symbolische manier om een overleden dierbare los te laten. Deze wandelingen vinden plaats onder begeleiding van bijvoorbeeld een bezinningscoach.

Er zijn daarnaast nog meer bijzondere manieren om as uit te strooien, zoals per helikopter, luchtballon, vliegtuig of boot. Ook hier zijn diverse regels aan gebonden. Bij Peusen Uitvaartzorg helpen we graag met het realiseren van deze wensen.

Algemene regels uitstrooien as

Bij het uitstrooien van de as van uw dierbare overledene kunt u de volgende regels als richtlijn in acht nemen:

  • Op open zee mag u de as altijd uitstrooien.
  • Per gemeente verschillen de regels over het uitstrooien van as. Controleer welke regels in uw gemeente gelden.
  • In de eigen tuin mag de as gewoon uitgestrooid worden. Betreft het een tuin of grondgebied van iemand anders? Dan dient u daar toestemming voor te vragen.
  • De as uitstrooien in een natuurgebied? In de meeste gevallen dient u dan toestemming te vragen aan Staatsbosbeheer.