Ga naar hoofdinhoud

Integriteit spreekt voor ons vanzelf

Het gedrag van onze uitvaartverzorgers bepaalt in grote mate hoe tevreden u over onze dienstverlening bent. Daarom houden onze register uitvaartverzorgers (RU) zich aan de gedragscode voor uitvaartverzorgers van Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU). In deze gedragscode zijn richtlijnen t.a.v. integriteit, vertrouwelijkheid, verantwoordelijkheid en vakbekwaamheid opgenomen.

Ga naar de gedragscode