Ga naar hoofdinhoud

Stichting Keurmerk Uitvaartzorg

Afscheid nemen van uw dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Peusen Uitvaartzorg Crematorium helpt u om uw gevoelens en wensen te vertalen naar een mooie afscheidsceremonie. Wij steunen u en reiken concrete ideeën aan. En omdat wij zijn aangesloten bij BGNU (de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen) bieden wij u de zekerheid dat u met een uitstekende uitvaartorganisatie van doen hebt. BGNU-uitvaartverzorgers werken namelijk volgens de zes zekerheden van de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg.

1. Heldere afspraken over uitvoering

De uitvaartverzorger legt alle gemaakte afspraken schriftelijk vast. Ook als deze later wijzigen. Dit voorkomt onnodige misverstanden.

2. Transparante kostenbegroting

De uitvaartverzorger legt de gemaakte prijsafspraken schriftelijk vast, inclusief latere wijzigingen.

3. Goede organisatie van de uitvaart

De uitvaartverzorger garandeert een correcte uitvoering van de uitvaart van begin tot eind.

4. Bekwaam personeel

Het personeel van de uitvaartonderneming is gekwalificeerd, houdt kennis op peil en verzorgt jaarlijks voldoende uitvaarten.

Om de vakbekwaamheid van uitvaartverzorgers te borgen is er het Register Uitvaartverzorgers. In dit register zijn uitvaartverzorgers opgenomen die werken voor een uitvaartonderneming met het Keurmerk Uitvaartzorg, het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) hebben behaald én kunnen aantonen dat zij voldoende ervaring opdoen en nascholing volgen.

Het Reglement Registratie Register Uitvaartverzorger bepaalt de voorwaarden voor opname van uitvaartverzorgers in het register.

Voor uitvaartondernemingen met het Keurmerk is het verplicht dat 75% van de uitvaarten wordt verzorgd door uitvaartverzorgers die in het Register Uitvaartverzorgers zijn opgenomen.

5. Doelmatige klachtenafhandeling

De uitvaartverzorger hanteert een adequate klachtenafhandelingsprocedure. Heeft u een klacht en komt u er samen niet uit, dan kunt u de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen inschakelen.

6. Klanttevredenheidsonderzoek

De tevredenheid van de klant staat voorop. De uitvaartverzorger vraagt daarom na elke uitvaart feedback aan de opdrachtgever. Iedere keurmerkhouder is verplicht om minimaal één keer per jaar de resultaten van dit klanttevredenheidsonderzoek te analyseren en waar nodig de dienstverlening aan te passen.

Meer informatie over Stichting Keurmerk Uitvaartzorg is te vinden via https://www.keurmerkuitvaartzorg.nl.

Zes zekerheden