Kwaliteit

Peusen Uitvaartzorg beschikt over het Keurmerk Uitvaartzorg. 

Over Keurmerk Uitvaartzorg

U kunt bij uitvaartondernemingen met een Keurmerk Uitvaartzorg rekenen op de zes zekerheden. U kunt erop vertrouwen dat de dienstverlening van alle keurmerkhouders aan deze zes kwaliteitseisen voldoet. Periodiek toetst een onafhankelijke certificatie-instelling of zij nog aan deze hoge eisen voldoen.

Heldere afspraken over uitvoering

De uitvaartverzorger legt alle gemaakte afspraken schriftelijk vast. Ook als deze later wijzigen. Dit komt onnodige misverstanden.

Transparante kostenbegroting

De uitvaartverzorger legt de gemaakte prijsafspraken schriftelijk vast, inclusief latere wijzigingen.

Goede organisatie van de uitvaart

De uitvaartverzorger garandeert een correcte uitvoering van de uitvaart van begin tot eind.

Bekwaam personeel

Het personeel van de uitvaartonderneming is gekwalificeerd en moet jaarlijks voldoende uitvaarten verzorgen. Om de vakbekwaamheid van uitvaartverzorgers te borgen is er het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg.

Doelmatige klachtenafhandeling

De uitvaartverzorger hanteert een adequate klachtenafhandelingsprocedure. Heeft u een klacht en komt u er samen niet uit, dan kunt u de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen inschakelen.

Klanttevredenheidsonderzoek

De tevredenheid van de klant staat natuurlijk voorop. De uitvaartverzorger vraagt daarom na elke uitvaart feedback aan de opdrachtgever. Iedere keurmerkhouder is verplicht om minimaal één keer per jaar de resultaten van dit klanttevredenheidsonderzoek te analyseren en waar nodig de dienstverlening aan te passen.

Über das Gütesiegel für Bestattungsunternehmen