Ga naar hoofdinhoud

Na het overlijden van uw dierbare moet er nog veel geregeld worden.

Naar gelang de relatie die u met de overledene had, verschilt het enigszins wat er moet gebeuren. Is uw huwelijkspartner overleden dan zullen er immers hele andere regelingen getroffen moeten worden, dan nodig is wanneer uw alleenstaande moeder of vader gestorven is. Hier leest u een kort overzicht. Bij Peusen Uitvaartzorg Echt geven we u na de uitvaart een overzichtelijk boekje dat stapsgewijs uitlegt hoe u deze zaken makkelijk kunt afhandelen.

Nalatenschap
Wie zijn erfgenamen? Is er een testament? En wie gaat alles regelen? Dat zijn de eerste vragen die opkomen als het gaat over het afwikkelen van de nalatenschap. Wanneer er geen sprake is van een testament, geldt de wettelijke verdeling. Via het Centraal Testamentenregister (CTR) kunt u achterhalen of u in het bezit bent van het laatste testament en of uw dierbare een testament heeft gemaakt.

Een nalatenschap kan aanvaard (zuiver of beneficiair) of verworpen worden. Bij beneficiair aanvaarden bent u niet aansprakelijk voor eventuele schulden. Bij zuiver aanvaarden wel. Bij minderjarige erfgenamen gelden er andere regels. Een ouder of voogd aanvaardt of verwerpt de erfenis. Een kind kan geen schulden erven.

De eerste weken na het overlijden
De meeste, dringende zaken kunt u al gauw na het overlijden regelen. De akte van overlijden, die u krijgt bij de aangifte van het overlijden, heeft u als bewijslast nodig bij bepaalde instanties, zoals de bank, verzekeraar en hypotheekverstrekker. De gemeente licht onder andere de Belastingdienst, pensioen- en zorgverzekeraars en UWV in. Zelf gaat u na of u binnen enkele weken iets gehoord heeft van belangrijke instanties zoals de bank, werkgever, Kadaster (koopwoning) of verhuurder en verzekeringen.

Daarnaast draagt u er zorg voor dat de organisaties (een werkgever of uitkeringsinstantie) waar de overledene inkomen van kreeg op de hoogte gesteld worden van het overlijden. Zelf hebt u mogelijk recht op een partnerpensioen en/of een uitkering als bijvoorbeeld het inkomen van uw partner wegvalt.

Dit kunt u na enige tijd regelen
Het overlijden van uw dierbare kan gevolgen hebben voor uw woonsituatie. Denk dan bijvoorbeeld aan huurtoeslag, zorgbehoefte of de hypotheeklasten en onderhoudskosten. Naast het regelen van de woning, raadpleegt u de bankafschriften en post van de overledene om andere zaken te vinden die opgezegd of gewijzigd moeten worden, zoals lokale belastingen, overzetting van het autokenteken, onderscheidingen, identiteitsbewijs, ov-chipkaart en abonnementen en lidmaatschappen. Daarnaast is het vandaag de dag ook belangrijk om de online aanwezigheid van de overledene te bekijken en mogelijk e-mailadressen en tegoeden te verwijderen.

Verdelen van de spullen
Het verdelen van de huisraad kan veel spanningen binnen families opleveren. Sommigen vinden weleens dat ze meer recht hebben op bepaalde spullen dan anderen. Spullen hebben daarnaast voor de een veel emotionele waarde terwijl de financiële dagwaarde slechts laag is. Probeer met alle betrokkenen een plan te maken waar iedereen het mee eens is. Het kan zinvol zijn om iedereen een persoonlijk lijstje te laten maken met wat hij of zij het liefst van de inboedel wil hebben in volgorde van belangrijkheid. Degene die iets het hoogste op de lijst heeft, krijgt het ook. Bij gelijke stand wordt er geloot of weggestreept met andere spullen.

Belasting
De datum van het overlijden is het einde van de belastingplicht. Als nabestaande geeft u de belasting aan. Wanneer u een erfenis ontvangt, moet u daarover misschien belasting betalen. De regels rondom erfbelasting en inkomstenbelasting zijn heel uitgebreid en er zijn veel uitzonderingen. Het kan verstandig zijn om dit samen met een specialist te doen, bijvoorbeeld met de Belastingdienst zelf of met een belastingadviseur.

Vraag hulp
Na het overlijden van uw dierbare komt er veel op u af. Wat ondersteuning daarbij is dan prettig. Vraag uw omgeving om hulp als u dat nodig heeft. Zij zullen u graag helpen.

In het boekje 'Zorgen Erna' dat u van ons ontvangt, vindt u informatie over de afwikkeling van de nalatenschap. Ook hebben wij een aantal praktische links voor u op een rij gezet. Uiteraard kunt u voor vragen over formaliteiten altijd contact opnemen met uw uitvaartverzorger, die u op weg helpt ook deze zaken goed te regelen.