Ga naar hoofdinhoud

Bewust kiezen voor een begraafplaats

De keuze voor een begraafplaats wilt u natuurlijk weloverwogen maken. Het is immers een keuze voor de langere termijn. De eventuele wensen van de overledene moeten daarbij gerespecteerd worden. En ook is er goede afstemming met uw eigen ideeën en mogelijkheden noodzakelijk. Onze uitvaartverzorgers helpen u graag om een keuze te maken die bij u past. Daarbij is het alvast goed om te weten dat u vrij kunt kiezen voor zowel de soort begraafplaats als de gemeente of woonplaats waar die gelegen is.

Welke begraafplaatsen zijn er?

In Nederland bestaan twee soorten begraafplaatsen: gemeentelijke en bijzondere begraafplaatsen. De bedoeling van gemeentelijke begraafplaatsen is, dat iedereen ongeacht zijn of haar geloofsovertuiging op een dergelijke begraafplaats begraven kan worden. Bijzondere begraafplaatsen daarentegen zijn begraafplaatsen die de voorwaarde kunnen stellen dat alleen aanhangers van een bepaalde godsdienst er begraven kunnen worden. Dit zijn bijvoorbeeld begraafplaatsen van parochies, kerkgenootschappen of stichtingen.

De gemeente Echt-Susteren kent twee gemeentelijke begraafplaatsen; Annahof in Echt en Elsene in Nieuwstadt. Het parochiekerkhof van de H. Landricuskerk is alweer geruime tijd heropend en in ere hersteld. Ook hier kunnen weer nieuwe begravingen plaatsvinden.

In de directe omgeving bevinden zich nog andere begraafplaatsen waar Peusen Uitvaartzorg goed bekend mee is, zoals Natuurbegraafplaats Bergerbos in Sint Odiliënberg en de algemene begraafplaats Lahrhof - Wehrerweg te Sittard.

Begraafplaats Annahof in Echt

Aan de rand van Echt ligt Annahof: een sfeervolle, met veel groen aangeplante begraafplaats. Hier kunt u kiezen voor een enkel- of dubbelgraf. Deze kunnen enkel- of dubbeldiep gegraven worden. Op Annahof mag u op een graf een grafmonument plaatsen. Maar ook grafbedekking in de vorm van beplanting mag toegepast worden. Daarnaast is er een aparte ruimte voor kindergraven aanwezig.

Urnplaatsing en asverstrooiing

Annahof biedt de mogelijkheid een urn in de bijzondere urnenmuur (columbarium) bij te zetten. Er kan daarbij een urnenplaat gebruikt worden. Als alternatief kunt U ervoor kiezen om een urn in of op een regulier graf bij te zetten. Bij plaatsing op het graf wordt doorgaans een sierurn op een duurzame manier met het graf verbonden. Tot slot is er op een mooie, rustige plek een strooiveld ingericht. De naam van de overledene kan daar in één van de aanwezige gedenkzuilen worden gegraveerd.

Begraafplaats Elsene in Nieuwstadt

In de kern van Nieuwstadt ligt begraafplaats Elsene. Een groene en rustige begraafplaats. Ook hier kunt u kiezen voor een enkel- of dubbelgraf. Maar in tegenstelling tot de Annahof wordt hier alleen enkeldiep begraven. U kunt op het graf een grafmonument plaatsen, grafbedekking zoals beplanting gebruiken, of een sieromranding plaatsen.

Urnplaatsing en asverstrooiing

Begraafplaats Elsene beschikt over een veld met urnengraven. Dit zijn kleine keldertjes met ruimte voor twee urnen. Hierop kunt u een urnenplaat laten plaatsen. Ook mogen er een of twee urnen in een bestaand graf worden bijgezet. Of u kunt ervoor kiezen om een sierurn op het graf te plaatsen. Asverstrooiing is mogelijk op het strooiveld dat is ingericht op een rustige plek op de begraafplaats. U kunt dan de naam van de overledene laten graveren op één van de gedenkzuilen.

Download hier de brochure van de Gemeente Echt-Susteren met meer uitgebreide informatie over deze twee begraafplaatsen.