Ga naar hoofdinhoud

Steeds meer mensen verkiezen een crematie boven een begrafenis. Vanuit de katholieke oorsprong in Nederland was begraven tot rond de eeuwwisseling de meest gebruikelijke en meest voorkomende optie. Dat is de laatste jaren sterk veranderd. Meer dan 60 procent kiest vandaag de dag voor een crematie tegenover 40 procent voor een begrafenis, maar dat zijn slechts cijfers die niets zeggen over persoonlijke situaties. Hoe weet u wat de juiste keuze is en wat zijn de overwegingen? Wat u ook kiest: voorop staat dat u een uitvaart wilt die het beste past bij (de wensen van) de overledene en de nabestaanden.

Begraven

Geloofsovertuiging blijft de belangrijkste reden om voor een begrafenis te kiezen. Naast het geloof is het een belangrijke overweging dat de nabestaanden het graf kunnen bezoeken. Het geeft een plek om de overledene nog eens te bezoeken. Dat kan troost bieden. De kosten van een begrafenis zijn over het algemeen iets duurder dan de kosten van crematie. Dat komt omdat ook de grafhuur betaald moeten worden voor een bepaalde periode. Na deze looptijd heeft u de mogelijkheid om het graf te verlengen. Het graf zelf heeft onderhoud nodig. Grafkosten variëren sterk; er zijn soms grote verschillen tussen algemene begraafplaatsen en kerkelijke begraafplaatsen waar soms nog wordt gewerkt met vrijwilligers. De kosten kunnen daardoor lager uitvallen. Daarnaast zal er meestal een grafmonument geplaatst moeten worden. In het geval van een natuurbegraafplaats zijn er geen of nauwelijks kosten van een grafmonument.

Cremeren

Bij crematie kunt u de urn van uw dierbare ook op een openbare plek plaatsen – vaak is hier zelfs op de begraafplaats zelf ruimte voor. Zo biedt u ook anderen de mogelijkheid om de overledene te bezoeken. Soms is er bij het bijzetten van de urn ook een klein monument en huur die voldaan moet worden. Cremeren heeft daarnaast ook als mogelijkheid om de as dichtbij u te houden (zoals in een urn of as-sieraad) of juist uit te strooien op een locatie die past bij de overledene, op een strooiveld in de natuur of bij het crematorium, zodat u de plek nog eens kunt bezoeken.

De juiste keuze

Het maken van de juiste keuze is vaak een gevoelskwestie. Probeer uw eigen wensen alvast te bespreken met dierbaren en vraag naar de wensen van uw naasten. Zo voorkomt u dat u op een onverwacht moment voor een ondoordachte keuze komt te staan. Begraven op welke begraafplaats u wilt of juist cremeren en uitstrooien; wij gaan graag met u in een persoonlijk gesprek om u te begeleiden naar de juiste keuze voor uzelf of voor uw dierbare. Ook als de dood nog ver weg lijkt.

Bij Peusen Uitvaartzorg verzorgen wij een herdenking met een echt persoonlijke invulling. Ongeacht de keuze wordt het afscheid een mooie en waardevolle herinnering voor later. U doet bewust wat op dat moment goed voelt; zodat u daar ook op een later moment nog steeds achter kunt blijven staan. Maar wanneer er tijdens uw levensloop omstandigheden veranderen is er steeds de mogelijkheid de wensen bij te stellen.

Wilt u hulp bij het maken van de juiste keuze in een gesprek met een van onze uitvaartverzorgers? Klik hier om een afspraak te maken.