Ga naar hoofdinhoud

Rouw is een wirwar van gevoelens. De tranen van verdriet, het lachen om herinneringen en het continue besef: vandaag is anders dan gisteren. Ondertussen gaat het leven gewoon door; de normale dingen, zoals het doen van boodschappen of de zorg voor anderen. Zeker direct na het verliezen van uw dierbare kunt u die dingen anders ervaren. Toch zijn het juist die normale, dagelijkse dingen die u afleiding kunnen geven.

Omgaan met rouw hoeft u niet alleen te doen. Het kan fijn zijn om over uw gevoelens te praten en uw heftige emoties onder woorden te brengen. Dat kan met mensen die u goed kent, maar soms is het fijner om te praten met iemand die wat verder van u afstaat. Hulp zoeken bij mensen die u ondersteunen of begeleiden bij het verwerken van uw verlies kan dan heel zinvol zijn.

Onze uitvaartverzorgers verdiepen zich in ontwikkelingen rond de uitvaart en het herkennen van rouwpatronen. Onlangs volgden Igor en Elvira daartoe een training ‘Opvattingen over Rouw’. Deze permanente educatie en ontwikkeling is voor geregistreerde uitvaartverzorgers RU de normale gang van zaken en helpt ons nabestaanden beter tot steun te kunnen zijn.

De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de emoties die ontstaan na het ervaren van een verlies. Dit heeft zijn weerslag op ons vak van uitvaartbegeleider.

Tijdens de 3-daagse training werd stilgestaan bij verschillende opvattingen en manieren van omgaan met verlies en rouw. Tevens was er aandacht voor de manier waarop wij, mensen in het uitvaartvak, hier zelf mee omgaan.
Als uitvaartbegeleider kom je mensen tegen met veerkracht en draagkracht, maar ook mensen voor wie een verlieservaring enorme gevolgen kan hebben. Juist ook voor deze groep nabestaanden willen we ook van betekenis zijn. Vanuit onze nazorggesprekken kunnen wij door observatie en een goed gesprek signaleren of er een extra steuntje in de rug of misschien wel verdergaande professionele zorg nodig of gewenst is.

Zo staan wij u graag ook na de uitvaart terzijde en kunnen wij u in contact brengen met onze wandelcoach of mensen die u kunnen bijstaan met professionele hulp.